Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức

03-04-2018

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức như sau: 1. Vị trí việc làm: Chuyên viên Ban công tác HSSV    Số lượng: 01 người    Nơi làm việc: Ban Công tác Học sinh, Sinh viên, ĐHĐN 2. Vị trí việc làm: Chuyên viên đảm báo chất lượng Giáo dục Đại học    Số lượ...

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN