Khoa học và công nghệ

GIỚI THIỆU VỀ NHÓM NGHIÊN CỨU DIM

2017-02-24 22:28:10

 

Nhóm nghiên cứu DIM là đơn vị nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sinh học và Môi trường trực thuộc trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà khoa học, cán bộ chuyên môn và các sinh viên xuất sắc trong nghiên cứu lĩnh vực Sinh học và Môi trường.
Mục tiêu của nhóm nghiên cứu là gắn kết các nhà nghiên cứu khoa học, các giảng viên có kinh nghiệm và các sinh viên xuất sắc nhất để tạo nên một đội ngũ nghiên cứu chuyên sâu, thực hiện các đề tài mang tính mới và tính thực tiễn cao, góp phần vào giải quyết các vấn đề đa ngành như đa dạng sinh học, suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu,…
Trải qua gần mười năm thành lập, nhóm nghiên cứu DIM đã thực hiện được nhiều đề tài nghiên cứu khoa học mang hàm lượng tri thức cao, có giá trị khoa học và mang tính thực tiễn, xây dựng được nhiều mô hình, quy trình công nghệ theo hướng hiện đại, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính thời đại như môi trường, năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, sức khỏe cộng đồng…
DIM là nhóm hạt nhân nghiên cứu của trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, tập trung vào một số định hướng nghiên cứu chủ yếu như:
*     Giám sát ô nhiễm bằng chỉ thị sinh học (Biomonitoring).
*     Kiểm soát ô nhiễm bằng công nghệ thực vật (Phytoremediation).
*     Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Natural Conservation & Biodiversity).
*     Nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu (Eco-Agriculture for adapting to climate change).
 
Một trong những đề tài hiện tại nhóm nghiên cứu đang thực hiện đề tài  là "PHỤC HỒI RỪNG
 
NGẬP MẶN ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG".
 
Nội dung chi tiết của đề tài có thể xem tại đây.
 
Đưa tin: Minh Lý - Văn Thắng

 

Các tin khác: