Thông báo sinh viên

Thông báo về việc hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học cho sinh viên và học viên cao học khoa Sinh - Môi Trường, Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng năm 2017 - 2018

2017-01-17 08:32:18

Nhằm hỗ trợ sinh viên và học viên trong công tác nghiên cứu khoa học, trong năm học 2017 - 2018, Hội động vật học Frankfurt hỗ trợ 2 – 3 đề tài nghiên cứu khoa học (mỗi đề tài 8 – 15 triệu đồng) cho sinh viên, học viên cao học khoa Sinh - Môi trường để thực hiện các nghiên cứu tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn. (Ưu tiên các nghiên cứu cơ bản về các loài quý hiếm; nghiên cứu dược liệu, giáo dục bảo tồn thiên nhiên tại Vườn Quốc Gia và vùng đệm VQG Kon Ka Kinh, Tỉnh Gia Lai).

Đối tượng và điều kiện nhận hỗ trợ:

  1. Sinh viên khoa Sinh – Môi trường và học viên cao học ngành Sinh thái học, Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng

  2. Kinh phí hỗ trợ chính cho các hoạt động nghiên cứu ngoài thực địa

  3. Kết quả nghiên cứu được đăng trên 1 tạp chí khoa học trong nước hoặc quốc tế.

Quy trình xét duyệt:

  • Ứng viên nộp hồ sơ xin hỗ trợ đến Ban điều hành của Văn phòng Hợp tác theo quy định

  • Ban xét duyệt sẽ tổ chức 1 buổi xét duyệt để cương nghiên cứu và chọn ra những đề cương đạt yêu cầu hỗ trợ kinh phí nghiên cứu. Mức hỗ trợ kinh phí sẽ xem xét tùy theo mỗi đề tài.

  • Hồ sơ không được tuyển chọn sẽ không hoàn trả lại.

Quy trình cấp hỗ trợ:

Đề tài được xét duyệt hỗ trợ, việc cấp kinh phí chia làm 2 lần:

+ Lần thứ 1: sau khi đề tài được chọn hỗ trợ với mức 2/3 kinh phí được xét duyệt

+ Lần thứ 2: sau khi nộp báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài theo đề cương nghiên cứu ban đầu với chất lượng đảm bảo và được thông qua với 1/3 phần kinh phí còn lại (báo cáo phải nộp về ban tổ chức trước ngày 30/5/2018)

Hồ sơ xin hỗ trợ kinh phí nghiên cứu gồm:

  • Phiếu đăng ký sinh viên nghiên cứu khoa học và đề cương nghiên cứu.

  • Chữ kỹ xác nhận của người viết đề xuất và giáo viên hướng dẫn (trang cuối đề cương)

  • Lưu ý: các ứng viên có thể tham khảo bản “Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu” ở file điện tử trên website Khoa Sinh Môi Trường.

Thời hạn nhận hồ sơ:

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đến hết ngày 28/2/2017. Hồ sơ gồm 1 bản cứng in trên giấy A4 và file điện tử gửi qua email.

Nơi nhận hồ sơ:

Nguyễn Thị Kim Yến, Văn phòng Hợp tác, Khoa Sinh và Môi trường, Đại học Sư Phạm Đà Nẵng

ĐT: 01667236291 E-mail: kimyen.07csm@gmail.com 

 

- Đưa tin: Kim Yến -

Các tin khác: