Thông báo sinh viên

Hội nghị sinh viên NCKH cấp Trường năm 2016

2016-05-22 08:35:41

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016

Thời gian: 7h30, thứ 3, ngày 24 tháng 5 năm 2016

Địa điểm: Hội trường A5, Trường ĐH Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Thành phần: Tất cả thành viên của các đề tài, Giáo viên hướng dẫn, Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm

Trân trọng.

Các tin khác: