Thông báo sinh viên

Thông báo lớp tập huấn chuyên đề " Lý thuyết Sư Phạm tích hợp"

2014-09-03 10:15:06

Nhằm bồi dưỡng năng lực cho giảng viên,sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông sau năm 2015 theo hướng "Tích hợp ở bậc thấp, phân hóa ở bậc cao ", trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Năng tổ chức lớp tập huấn " Lý thuyết sư phạm tích hợp" 

Thời gian: Ngày 06 và 07/9/2014 (Khai mạc vào lúc 8h00 ngày 06/9/2014)

Địa điểm: Hội trường A5 (dành cho CBVC và cựu sinh viên), Phòng Hội thảo (nhà A) và Hội trường B4 (dành cho sinh viên năm 4 các Khoa - có lịch phân bố cụ thể sau)

Xem chi tiết tại đây 

Các tin khác: