Tin hoạt động

Seminar về Chà vá chân nâu bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

2012-03-19 17:11:53

Ngày 14-03-2012 tại Văn phòng hợp tác giữa Hội Động vật học Frankfurt & khoa Sinh - Môi trường đã diễn ra buổi seminar của Larry Ulibarri, nghiên cứu sinh tại trường Đại học Colorado, Boulder, nhà sinh vật học - Quản lý nghiên cứu cho dự án nghiên cứu và bảo tồn loài Chà vá tại bán đảo Sơn Trà

 

 Thông tin chính: Bán đảo Sơn Trà nắm giữ giá trị đa dạng sinh học cao cho Việt Nam và thế giới. Đây là nơi cư trú cho một trong những quần thể lớn nhất của loài voọc Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) tại Việt Nam. Sơn Trà hiện đang chịu nhiều tác động và có những thay đổi nhanh chóng trong vài năm gần đây bởi nhiều nguyên nhân. Buổi seminar cung cấp những thông tin thực tế dựa trên chương trình nghiên cứu về loài Chà vá chân nâu trong hai năm qua, đồng thời đưa ra cảnh báo về tình hình nguy cấp của đa dạng sinh học trên bán đảo Sơn Trà.

Các tin khác: