Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh hệ chính quy trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2012

2012-03-19 15:05:57

 

Trong đợt tuyển sinh năm 2012, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng có 780 chỉ tiêu dành cho 11 khối ngành Đại học Sư phạm và 1020 chỉ tiêu dành cho 16 khối ngành Cử nhân khoa học. Đặc biệt, Trường sẽ tuyển thí sinh thi khối A1 cho các ngành: Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế), Công nghệ thông tin.

 

TT

Ngành
đào tạo

Khối thi

Chỉ tiêu

TT

Ngành
đào tạo

Khối thi

Chỉ tiêu

 

 

KHỐI NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

 

KHỐI NGÀNH CỬ NHÂN KHOA HỌC

1

SP Toán học

A, A1

60

1

Toán ứng dụng(chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế)

A, A1

80

2

SP Tin học

A, A1

60

2

Công nghệ thông tin

A, A1

80

3

SP Vật lý

A

60

3

Vật lý học

A

60

4

SP Hoá học

A

60

4

Hóa học (Chuyên ngành Phân tích- môi trường)

A

60

5

SP Sinh học

B

60

5

Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược)

A

60

6

SP Giáo dục Chính trị

C, D1

60

6

Khoa học Môi trường(Chuyên ngành Quản lý môi trường)

A

60

7

Quản lý tài nguyên và môi trường

B

60

7

SP Ngữ Văn

C

60

8

Công nghệ sinh học(Chuyên ngành Ứng dụng CNSH trong nông nghiệp – dược liệu – môi trường)

B

60

8

SP Lịch sử

C

60

9

Văn học

C

70

10

Văn hoá học

C

60

9

SP Địa lý

C

60

11

Báo chí

C, D1

70

12

Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hoá- du lịch)

C, D1

60

10

Giáo dục Tiểu học

D1

120

13

Địa lý (Chuyên ngành Địa lý tài nguyên – môi trường)

A,B

60

14

Địa lý (Chuyên ngành Địa lý du lịch)

C

60

11

Giáo dục Mầm non

M

120

15

Tâm lý học

 

Các tin khác: