Thông tin tuyển sinh

Đại học Đà Nẵng mở thêm 12 ngành mới

2012-03-13 22:12:07

Ngày 18.2, Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng cho biết, mùa tuyển sinh 2012, các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng sẽ tuyển thêm 12 ngành học mới.

Theo đó, Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng có thêm một ngành học mới là Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (tuyển khối A với 100 chỉ tiêu). Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng mở thêm 2 ngành là Kinh tế đầu tư (khối A, A1 và D1, 2, 3, 4 với 50 chỉ tiêu) và Quản trị hệ thống thông tin (khối A, A1 và D1, 2, 3, 4 với 50 chỉ tiêu). Trường đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng mở thêm ngành tiếng Anh du lịch (khối D1 với 70 chỉ tiêu) và tiếng Nga du lịch (khối D1, D2, C với 35 chỉ tiêu). Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng mở thêm ngành Công nghệ sinh học (khối B với 60 chỉ tiêu) và ngành Công tác xã hội (khối C, D1 với 60 chỉ tiêu). Trường cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng cũng mở thêm 3 ngành mới là Quản lý xây dựng (khối A với 80 chỉ tiêu), Công nghệ sinh học (khối A, B với 80 chỉ tiêu) và Hệ thống thông tin quản lý (khối A, A1, D1 với 80 chỉ tiêu). Cuối cùng, Trường cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng mở thêm ngành Hệ thống thông tin (khối A, A1, D1 với 60 chỉ tiêu).

Diệu Hiền

Các tin khác: