Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh sau đại học chuyên ngành Sinh học thực nghiệm và Sinh thái học

2017-08-17 12:41:40

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 36 (Sinh thái học và Sinh học thực nghiệm), cụ thể:
  • Thời hạn đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/10/2017
  • Thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 11 và 12/11/2017; phân môn Kỹ năng nói tiếng Anh thi vào ngày 13/11/2017. 
  • Nhập học: Dự kiến tháng 12/2017.
Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây.
 
Xem thêm một số thông tin về đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Sinh học thực nghiệm:
  - Điều kiện tuyển sinh
  - Khung chương trình đào tạo
  - Kế hoạch đào tạo

Đưa tin: MInh Lý

Các tin khác: