Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh 2017: Các ngành đào tạo, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển thuộc Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

2017-03-02 18:37:34

Tuyển sinh 2017: Các ngành đào tạo, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển thuộc Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm

Các sách ngành đào tạo, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển năm 2017 thuộc Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng như sau:

 

STT

Tên Ngành học

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Cử nhân Sư phạm Sinh học

D140213

Sinh, Toán, Hóa

36

2

Cử nhân Khoa học Công nghệ sinh học

D420201

Sinh, Toán, Hóa

110

3

Cử nhân Khoa học Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

Sinh, Toán, Hóa

110

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

Một số chú ý:

- Điểm của tất cả các môn xét tuyển đều có hệ số 1

- Phương thức  tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành và quy định của ĐHĐN.

Các tin khác: