Khoa Sinh Môi Trường 40 năm xây dựng và phát triển
Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng
Khoa Sinh-Môi trường - Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
SUMMER SCHOOL 2016

Đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Quản lý tài nguyên môi trường

09-04-2018

Nôi dung chi tiết cuả Chương trình đào ngành cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường (cập nhật tháng 03-2016)  có thể xem Tại đây ...

Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 hệ chính quy – bậc Cao đẳng, Đại học

02-04-2018

Thông tin chi tiết về Kế hoạch đào tạo của trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm học 2016-2017 Hệ chính quy - Bậc CĐ, ĐH có thể xem tại trang web: http://daotao.ued.udn.vn/ke-hoach-dao-tao-nam-hoc-2016-2017-he-chinh-quy-bac-cd-dai-hoc/ ...

Chương trình chất lượng cao chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

02-04-2018

Khung chương trình CLC Quản lý Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch đào tạo chương trình CLC Quản lý Tài nguyên và Môi trường Danh sách cán bộ tham gia giảng dạy chương trình CLC Quản lý Tài nguyên và Môi trường ...

Chương trình đào tạo ngành cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường (cập nhật tháng 03-2016)

02-04-2018

Nôi dung chi tiết cuả Chương trình đào ngành cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường (cập nhật tháng 03-2016)  có thể xem tại đây Tổng hợp đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình giáo dục đại học ngành Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường ...

Chương trình đào tạo ngành cử nhân Công nghệ Sinh học (cập nhật tháng 03-2016)

22-03-2018

Nôi dung chi tiết của Chương trình đào ngành cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường (cập nhật tháng 03-2016)  có thể xem tại đây Tổng hợp đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình giáo dục đại học ngành Công nghệ sinh học ...

Chương trình đào tạo ngành cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường (cập nhật tháng 03-2016)

22-03-2018

Nôi dung chi tiết cuả Chương trình đào ngành cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường (cập nhật tháng 03-2016)  có thể xem tại đây Tổng hợp đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình giáo dục đại học ngành Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường   ...

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN