Danh mục ngành đúng, ngành gần và các học phần bổ sung khi dự thi chương trình thạc sĩ Sinh học thực nghiệm


Ngày đăng: 06-05-2018

1. DANH MỤC CHUYÊN NGÀNH ĐÚNG VÀ PHÙ HỢP

- Cử nhân KH Sinh học

- Cử nhân Sư phạm Sinh học

- Cử nhân Sư phạm Sinh- Kỹ thuật nông nghiệp

- Cử nhân KH Công nghệ sinh học

- Cử nhân Kỹ thuật sinh học

- Cử nhân Sinh học ứng dụng

- Cử nhân Kỹ thuật y sinh

- Cử nhân, kỹ sư các ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chế biến thực phẩm  (có số TC sinh học là 45-50TC)

2. DANH MỤC HỌC PHẦN BỔ SUNG

Thí sinh thuộc nhóm ngành đúng và phù hợp, tốt nghiệp đại học dưới 5 năm tính đến thời điểm dự thi thì không cần học bổ sung.

Thí sinh thuộc nhóm ngành đúng và phù hợp, tốt nghiệp đại học trên 5 năm tính đến thời điểm dự thi thì phải học bổ sung các học phần sau đây:

Bảng 5. Các học phần bổ sung thuộc nhóm ngành đúng và phù hợp, tốt nghiệp đại học trên 5 năm tính đến thời điểm dự thi

Tên ngành đúng và phù hợp

Các học phần phải học bổ sung

 

Tên học phần

Số TC

 

- Cử nhân KH Sinh học

- Cử nhân Sư phạm Sinh học

- Cử nhân Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

- Cử nhân KH Công nghệ sinh học

- Cử nhân Kỹ thuật sinh học

- Cử nhân Sinh học ứng dụng

- Cử nhân Kỹ thuật y sinh

- Cử nhân, Kỹ sư các ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chế biến thực thẩm (có số TC sinh học là 45-50TC)

Sinh học đại cương

3

 

Vi sinh vật học đại cương

3

 

Hóa sinh học đại cương

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin cũ hơn
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN