HỢP TÁC TRONG NƯỚC

Bộ môn Công nghệ sinh học làm việc với Ủy Ban nhân dân phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà-ĐN về việc hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất nấm và hoa

Ngày đăng: 2014-12-26 09:42:23

Ngày 24/12/2014, Đại diện Khoa Sinh Môi trường có Thầy Võ Châu Tuấn cùng các thầy cô Bộ môn Công nghệ sinh học đến tham dự và trao đổi cùng đại diện của Ủy ban nhân dân phường Nại Hiên Đông và đại diện của Quận Sơn Trà. Buổi họp bàn về việc giúp đỡ bà con phường Nại Hiên Đông một số phương pháp làm nông nghiệp mới: trồng hoa, nuôi nấm.

Đại diện Phường Nại Hiên Đông, đồng chí Bình – Phó chủ tịch Phường trình bày về hiện trạng mất đất sản xuất và việc chuyển đổi ngành nghề của người dân đang gặp nhiều khó khăn.

Thầy Võ Châu Tuấn giới thiệu về Khoa Sinh – Môi trường và định hướng các vấn đề Khoa có thể giúp đỡ bà con trên địa bàn.

Thầy Trần Quang Dần giới thiệu cụ thể về các thành tựu khoa học của Khoa và các thế mạnh tiềm năng có thể giúp đỡ cho bà con trong lĩnh vực nuôi trồng nấm và trồng hoa cảnh.

Cô Trần Thị Bích Hằng giới thiệu về thành tựu sản xuất giống và nuôi trồng nấm ăn nấm dược liệu của Khoa

Sau phần trình bày của các Thầy Cô khoa Sinh – Môi trường, đại diện ủy ban Phường Nại Hiên Đông và các hộ Nông dân trao đổi các vấn đề còn khó khăn trở ngại trong quá trình làm nông nghiệp, và đề xuất các vấn đề cần được giúp đỡ.

 

Cuối buổi làm việc hai bên thống nhất lĩnh vực cần tư vấn giúp đỡ và cách thức hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất nấm và hoa trong thời gian tới.

Đưa tin: Bùi Thơ

Các chương trình hợp tác khác: