HỢP TÁC TRONG NƯỚC

Phối hợp với Viện Sinh học nhiệt đới Việt Nam tổ chức seminar "Phương pháp tiếp cận cộng đồng và các vấn đề trong bảo tồn Đa dạng sinh học tại Việt Nam"

Ngày đăng: 2012-11-10 11:04:52

Văn phòng hợp tác giữa Khoa Sinh-Môi trường và Hội Động vật học Frankfurt đã tổ chức Seminar "Phương pháp tiếp cận cộng đồng và các vấn đề trong bảo tồn Đa dạng sinh học tại Việt Nam"  do TS. Vũ Ngọc Long trình bày.

I. Thành phần tham dự

1. Đại diện Viện Sinh học nhiệt đới

  TS. Vũ Ngọc Long

    Phó Viện trưởng Viện Sinh học Nhiệt đới (ITB)

    Giám đốc trung tâm Đa dạng và Phát triển (CBD)

2. Đại diện khoa Sinh-Môi trường

  TS. Võ Văn Minh 

   Trưởng khoa Sinh-Môi trường

II. Nội dung

TS. Vũ Ngọc Long đã trình bày Seminar về "phương pháp nghiên cứu cộng động và chia sẽ những kinh nghiệm nghiên cứu về Cộng đồng".

Seminar thu hút đông đảo sự quan tâm của các Giảng viên, Học viên và Sinh viên 

TS. Vũ Ngọc Long trình bày Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu Cộng đồng

TS. Vũ Ngọc Long giải đáp câu hỏi từ sinh viên tham dự

Buổi Seminar học thuật diễn ra thành công và tốt đẹp.

Các chương trình hợp tác khác: