Văn phòng hợp tác - Thông báo

Thông báo: Seminar "Kinh nghiệm làm quản lý bảo tồn động vật hoang dã" trình bày bởi TS. John A.(Andy) Phillips

Ngày đăng: 2014-12-02 14:05:20

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2014 do Trường ĐH Sư Phạm, ĐHĐN xây dựng về việc mời chuyên gia nước ngoài đến giảng tại Trường, nhằm tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên tiếp cận với các nhà khoa học trên thế giới, Khoa Sinh – Môi trường đã mời Tiến Sĩ người Mỹ John A.(Andy) Phillips hiện là thành viên của tổ chức LVDI International, Chuyên gia nghiên cứu về bảo tồn ở Vườn thú San Diego, bang San Diego đến nói chuyện với giảng viên, sinh viên của Khoa.

1. Thời gian : 15h – 16h15 ngày 26/11/2014 (chiều thứ 4)

2. Địa điểm: Phòng A5 - 306

3Chủ đề buổi nói chuyện:  Kinh nghiệm làm quản lý bảo tồn động vật hoang dã (Experiences in conservation management)

Văn phòng hợp tác kính mời giảng viên và sinh viên quan tâm, tham gia buổi seminar tại phòng A5 – 306.

Đưa tin: Ngọc Sơn

Các thông báo khác: