Khoa Sinh Môi Trường 40 năm xây dựng và phát triển
Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng
Khoa Sinh-Môi trường - Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
SUMMER SCHOOL 2016

Giới thiệu về văn phòng hợp tác giữa Khoa Sinh-Môi trường và Hội động vật học Frankfurt

Hội động vật học Frankfurt – CHLB Đức là đơn vị có nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học ở các quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt Nam nói chung và Đại học Đà Nẵng nói riêng. Đây là lĩnh vực chuyên môn rất gần với chuyên ngành đào tạo Quản lí Tài nguyên & Môi trường mà Khoa Sinh – Môi trường, trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đang đào tạo, đồng thời cũng là hướng nghiên cứu được các nước quan tâm và thế mạnh của Khoa.

Về phía Hội động vật học Frankfurt, với sứ mạng bảo tồn nguồn đa dạng sinh học, việc phát triển những chương trình hợp tác nghiên cứu là cần thiết cho chương trình hoạt động của Hội tại Việt Nam nói chung cũng như tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng.

Kể từ năm 2006 đến nay, giữa Hội và trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã có một số chương trình ký kết và hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, đứng trước xu thế phát triển, đòi hỏi sự hợp tác ngày càng hiệu quả và có ý nghĩa hơn từ hai phía trong nghiên cứu và đào tạo.

Nhằm cụ thể hóa hoạt động hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Hội động vật học Frankfurt tại Việt Nam, hai tổ chức đã đồng ý xây dựng văn phòng hợp tác tại Đại học Đà Nẵng. Vào ngày 18 tháng 9 năm 2011, Văn phòng hợp tác đã chính thức đi vào hoạt động. Các nội dung hoạt động của văn phòng hợp tác:

1. Tổ chức khóa tập huấn thường niên cho sinh viên Đại học Đà Nẵng về bảo tồn Đa dạng sinh học và thú linh trưởng

2. Hỗ trợ sinh viên, giảng viên Đại học Đà Nẵng thực hiện các nghiên cứu về Đa dạng sinh học và Bảo tồn động vật hoang dã

3. Tổ chức các buổi hội thảo trong nước và quốc tế tại Đại học Đà Nẵng nhằm trao đổi và nâng cao hiểu biết về bảo tồn thiên nhiên, biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học.

Văn phòng hợp tác kêu gọi các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và biến đổi khí hậu cùng chia sẻ và hợp tác bằng cách tham gia các buổi hội thảo, đăng ký các bài nói chuyện.

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN